معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از انجام پذیرش و نمونه برداری بیش از دو هزار نمونه مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی طی شش ماهه اخیر، در استان گیلان خبر داد .

گیل وب دا / دکتر فیروز سرودی  در این خصوص اظهار داشت : در شش ماهه اول سال جاری ، تعداد دو هزار و ۹۴۴ مورد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی از سوی تیم نظارت بر مواد غذایی دانشگاه از کارخانجات تولیدی، گمرکات استان و همچنین کارشناسان مراکز بهداشتی از سطح عرضه، نمونه برداری شده و در آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان پذیرش و مورد آزمایش قرار گرفته است .

وی در پایان یاد آور شد : از مجموع نمونه های مذکور، دو هزارو ۲۰۶ مورد منطبق با ضوابط بهداشتی و استاندارد و ۷۳۸ مورد نیز غیر منطبق می باشد.