در دهمین اهدا عضو سال جاری در گیلان، اعضای نام آور ۵۴ ساله گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند اعضا شد.

به گزارش گیل وب دا/ صبح امروز- پنجشنبه برابر با پانزدهم آبان ماه سال جاری، دهمین مورد اهدای عضو در استان گیلان از آغاز سال تا کنون محقق شد. در این خصوص، اعضای نام آور، مرحوم سید حسین شمس زاده پشکه ۵۴ ساله، اهل و ساکن کوچصفهان که در تاریخ ۴ آبان دچار سکته مغزی و به دنبال آن مرگ مغزی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص و با رضایت خانواده سخاوتمندش، ضمن رعایت دقیق دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت به اهدا رسید. در این راستا، کبد آن مرحوم، پس از برداشت در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، جهت پیوند به بیماری نیازمند به شیراز فرستاده شد.