رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن بازدید سرزده از بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

گیل وب دا /  صبح امروز جمعه؛ دکتر ارسلان سالاری-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه طاهره زاهدصفت- مدیر امور پرستاری دانشگاه، بصورت سرزده   از بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت   بازدید کرد و ضمن گفتگو با کادر درمانی و پرستاری و عیادت از بیماران،  روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.