مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هیئت همراه با حضور در شهرستانهای لنگرود و لاهیجان از پروژه های درمانی در حال ساخت این دو شهرستان بازدید کردند.

گیل وب دا / دکتر  سید جواد موسوی- مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به اتفاق کارشناسان گروه فنی پروژه های عمرانی دانشگاه با حضور در شهرستان لنگرود با همراهی دکتر عاشوری، سرپرست  شبکه بهداشت و درمان لنگرود، روند پیشرفت ساخت کلینیک تخصصی بیمارستان شهید حسین پور لنگرود  را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ادامه، تیم نظارتی  با حضور در شهرستان لاهیجان،  با همراهی محمدتقی نجف زاده- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان ، پروژه در حال ساخت کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی سرپایی مستقر در بیمارستان سابق ۲۲ آبان بازدید کردند.

گفتنی است؛ در این بازدیدها، طی نشستی با پیمانکار و مهندسین ناظر، جهت تسریع در روند اجرای پروژه ها مصوباتی مقرر شد.