معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پروژه های در حال احداث آزمایشگاه و بازسازی بخش سی تی اسکن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت بازدید کرد.

گیل وب دا / دکتر عباس صدیقی نژاد_ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و تیم همراه، صبح امروز از پروژه های در حال  احداث ساختمان آزمایشگاه و  تعمیرات و بازسازی بخش سی تی اسکن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت ، بازدید کرد و  میزان پیشرفت فیزیکی  پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، دکتر صدیقی نژاد، تکمیل و تجهیز  پروژه ها جهت ارایه خدمات بهتر به مراجعین را جزو اولویت های دانشگاه دانست و بر تسریع آن تاکید کرد.
گفتنی است؛ در این بازدید ، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه ، دکتر صدیقی نژاد را همراهی کرد.