دکتر انوش دهنادی مقدم _معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدیدی از مرکز آموزشی درمانی رازی کیفیت ارائه خدمات ویژه این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

گیل وب دا / به گزارش روابط عموی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

 معاون درمان دانشگاه_دکترانوش دهنادی مقدم ظهر امروز ۲۲ آبان سال جاری از مرکز آموزشی درمانی رازی بازدید به عمل آورده و در گفت و گویی با کادر درمان گزارش اجمالی از مجموعه اقدامات این مرکز از ابتدای شیوع بیماری کرونا را دریافت کرد.