معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدیدی از مرکز آموزشی، درمانی رازی، از نزدیک روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز آموزشی ، درمانی را مورد بررسی قرار داد.

گیل وب دا / دکتر انوش دهنادی مقدم – معاون درمان دانشگاه شامگاه سه شنبه طی بازدیدی از مرکز آموزشی، درمانی رازی و گفت و گو با کادر درمانی، از نزدیک روند ارایه خدمات درمانی این مرکز آموزشی، درمانی را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه این بازدید، برنامه عمل هاروست جوان نوزده ساله مرگ مغزی و کاندید اهدای عضو برای تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال جاری را نیز مورد بررسی قرار داد.