معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بررسی پنج عنوان طرح تحقیقاتی با محوریت کووید۱۹، در کمیته اخلاق دانشگاه خبر داد.

گیل وب دا/  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بررسی پنج عنوان طرح تحقیقاتی با محوریت کووید ۱۹ با عناوین: بررسی تاثیر استفاده از آسپرین بر بروز حوادث کاردیووسکولار در بیماران مبتلا به ویروس کووید ۱۹، بررسی اثر سیگار و سوء مصرف مواد بر پیامدهای بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بستری در بیمارستان رازی رشت از اسفند سال ۹۸ لغایت خرداد ۹۹ ، بررسی فراوانی تظاهرات پوستی در بیماران مبتلا یا مشکوک به ابتلا به ویروس کووید ۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در فاصله اسفند ۹۸ الی اردیبهشت ۹۹، بررسی وضعیت اختلالات الکترولیتی در بیماران مبتلا به نوع شدید کووید ۱۹ در بیمارستان رازی رشت و بررسی تاثیرات روان شناختی و استراتژی های سازگاری در کارکنان درمانی خط مقدم مبارزه در زمان شیوع کووید ۱۹ درمراکز درمانی شهر رشت در سال ۹۹ جهت بررسی در کمیته اخلاق دانشگاه خبر داد.

با عنایت به موارد مطرح شده انتظار می رود انجام طرح های تحقیقاتی در این زمینه و مشخص شدن نتایج آن ها بتواند در مراحل مختلف تشخیص و درمان و نیز کاهش تلفات ناشی از این بیماری تاثیرگذار باشد.