سومین نشست کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

وب دا / به دنبال تشکیل کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان گیلان، سومین نشست این کارگروه در سال جاری نیز با سه دستور، در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل شد.

در این نشست، معاونین بهداشت، درمان و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان گزارشی از عملکردهای صورت گرفته و همچنین اقدامات پیشگیرانه در دفاع از کاهش آسیب‌های وارده به سازه ها و مردم در حوزه سلامت و زیست محیطی ارایه کردند.

در ادامه، نمایندگان اعضای کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان گیلان نیز به بیان چالش‌ها و راهکارهای افزایش توان لجستیکی و نیروی انسانی دستگاه  های خود پرداختند.

تشریح وضعیت کرونا و اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده به جهت کنترل بیماری و کاهش خسارات جانی و مالی به مردم، تأمین زیرساخت‌های درمانی و تشخیصی به جهت بهبود بیماران و همچنین تأمین دارو و تجهیزات مکفی جهت کنترل شیوع بیماری کرونا از مهم‌ترین محورهای قابل‌طرح در نشست امروز کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل گیلان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.

همچنین در این نشست، بر لزوم تعامل بیشتر و مشارکت فعالانه سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان در ارتقای شاخص‌های بهداشت و سلامت در همه شرایط و وضعیت‌ها به‌ویژه بحران کرونا تأکید شد.