نخستین کنگره کشوری دیجیتال مدیریت و درمان کووید _۱۹ در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران باحضور معاون درمان وزارت بهداشت با روسا و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

گیل وب دا / در افتتاحیه نخستین کنگره کشوری دیجیتال مدیریت و درمان کووید ۱۹ که پنجشنبه ، ۱۴ اسفند ماه سال جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ، روسا و معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد، دکتر جان بابایی با بیان اینکه بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران میگذرد، اظهار داشت : در یک سال اخیر تجربه های موفق و ناموفق بسیاری داشتیم، دانشگاه محل سیاست نیست و باید در دانشگاه ها مشکلات موجود مطرح و تحلیل شوند؛ باید یاد بگیریم که تحلیل شویم. افراد در کنار یکدیگر و با تجمیع تجربه ها می توانند موفق عمل کرده و در پی آن دستاوردی حاصل شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه طی این مدت درس آموخته‌هایی از کرونا نوشته‌ام که بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ صفحه شده است، گفت: تقریبا سعی کردم که همه این‌ موضوعات را از محیط یاد بگیرم. اگر در محیط کسی اقدام موثری را انجام داده، می‌توان آن را کشوری کرد؛ در جای جای این کشور در بیمارستان‌ های دانشگاه‌های کوچکتر دیده‌ام که اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند.

لازم به ذکر است  :در این کنگره دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز حضور داشت و در ادامه قسمت اول معاونین درمان دانشگاههای سراسر کشور به بحث، تبادل نظر و انتقال تجارب پرداختند. در قسمت دوم مقالات پذیرش شده توسط اعضای هیت علمی دانشگاه ها و متخصصین ارایه شد.