در مراسم گرامیداشت روز بهورز که بصورت وبینار همزمان با سراسر کشور برگزار شد، از بهورزان منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجلیل شد.

گیل وب دا / مراسم گرامیداشت روز بهورز  بصورت وبیناری همزمان با سراسر کشور در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این مراسم دکتر آبتین حیدرزاده – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن  تبریک و گرامیداشت روز بهورز؛ به اهمیت جایگاه و نقش بهورزان در ارتقاء برنامه های سلامت اشاره کرد و از زحمات آنها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم تقدیر و تشکر کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه بیان کرد: شغل بهورزی شغل بسیار مهمی است و ارتقاء شاخص های بهداشتی در حوزه سلامت را مدیون همکاری بهورزان هستیم.

دکتر حیدرزاده بیان کرد: ساختار دانشگاه در گام اول برپایه بهداشت و درمان می باشد و بهورزان طلایه داران عرصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

 وی شغل بهورزی را مقدس دانست و اظهار داشت: اساس و پایه شبکه بهداشت و درمان از خانه بهداشت شروع شده و خانه بهداشت مکانی است که در آن فعالیت های موثر و مفید مراقبت مادران باردار، واکسیناسیون، فعالیتهای بهداشت محیط و شناسایی بیماریها در آن صورت می گیرد و ساختار آن چندین سال است که در ایران شکل گرفته و نتایج بسیار مثبتی را در حوزه دانشگاه بوجود آورده است.

در ادامه این مراسم تعدادی از بهورزان، مراقبین ، مدیر و مربی منتخب مراکز آموزش بهورزی استان به بیان خاطرات دوران خدمت خود پرداخته و در پایان با اهدای هدیه و لوح تقدیر تجلیل شدند.