در جلسه هم اندیشی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی رشت و مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه گر، بر رفع مشکلات بیمه های تکمیلی و افزایش دامنه خدمت گیرندگان تاکید شد.

گیل وب دا / در این جلسه  که امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه  با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی رشت و مدیرعامل یکی از شرکت های  بیمه گر برگزار شد، دکتر انوش دهنادی مقدم ،  رفع مشکلات بیمه های تکمیلی و افزایش دامنه خدمت گیرندگان را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه، مسایل فی مابین از جمله عدم پرداخت مطالبات سالهای ماضی به بیمارستانها مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

گفتنی است؛ در ماه های ابتدایی سال جاری، مشکلات عدیده ای در خصوص قرارداد بیمه ها با بیمارستان های خصوصی وجود داشت که با پیگیری معاونت درمان دانشگاه رفع شد.

 قابل به ذکر است از مرداد ماه سال جاری تاکنون، بیمارستانهای خصوصی رشت جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان، همکاری های لازم را   با معاونت درمان دانشگاه  داشته اند.