معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مناسبت روز حسابدار، طی دیداری با مسوولان، کارشناسان و کارکنان حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه با اهدا گل از زحمات آنها تجلیل کرد.

گیل وب دا / دکتر عباس صدیقی نژاد –  معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مناسبت فرا رسیدن ۱۵ آذر ، روز حسابدار طی دیداری با  مسوولان، کارشناسان و کارکنان حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اهدا گل از زحمات آنها تقدیر کرد.

در این دیدار  دکتر عبدالحسین امامی – مشاور رییس دانشگاه ، مدیر امور مالی و جمعی از مسوولان معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز  وی را  همراهی نمودند.