معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، از تمدید مهلت ثبت نام آزمون پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان تا یازدهم اسفند ماه خبر داد.

گیل وب دا / معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،  به منظور فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیان به ویژه در شرایط همه گیری کووید-۱۹ تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان  را تا  پایان روز دوشنبه یازدهم  اسفند ماه سالجاری ماه اعلام کرد.

برای مشاهده آگهی پذیرش بهورزی  کلیک کنید.