جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد بررسی با رویکرد بررسی شروع، تمدید تعهدات و قرارداد هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

گیل وب دا /جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با رویکرد بررسی شروع، تمدید  تعهدات و قرارداد  هیات علمی و همچنین بررسی پرونده شرکت کنندگان شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه با حضور دکتر ارسلان سالاری – رییس دانشگاه،معاونان آموزشی، توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی و اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه ، در سالن اجلاس معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.