در ششمین روز از هفته پرستار ، دکتر انوش دهنادی مقدم – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه طاهره زاهد صفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه،با اهدا شاخه گل از تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت در بخش های ویژه این مرکز آموزشی ، درمانی تقدیر کردند.

گیل وب دا / در ششمین روز از هفته پرستار ، دکتر انوش دهنادی مقدم – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه طاهره زاهد صفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه، با حضور در مرکز آموزشی، درمانی پورسینا ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت از تلاش های شبانه روزی مدافعان سلامت در بخش های ویژه  این مرکز قدردانی بعمل آمد.