نشست دکتر قاسم جان بابایی_ معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از معاونین درمان سایر استانها در خصوص بررسی و اصلاح تعرفه های خدمات درمانی برگزار شد.

گیل وبدا :  سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ دومین نشست مشترک  دکتر قاسم جان بابایی _معاون درمان وزارت بهداشت درمان  آموزش پزشکی با کارگروه بررسی تعرفه خدمات درمانی متشکل از مدیر کل دفتر ارزیابی فناوریهای سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت(دکتر مهدی یوسفی)، معاون درمان استان گیلان، دکتر انوش دهنادی مقدم،و معاونین درمان استانهای گلستان،اصفهان ،شیراز،همدان و بندر عباس برگزار شد

لازم به ذکر است:دکتر دهنادی مقدم_معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطر نشان کرد در دومین نشست کارگروه واصلاح تعرفه های درمانی در خصوص تامین ۵۰دستگاهBIPAP(کمک تنفسی) برای استان گیلان تمهیداتی اندیشیده شد