طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر رامین گنجی زاده، سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

 گیل وب دا / با ابلاغ دکتر ارسلان سالاری  – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر رامین گنجی زاده به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی  دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

محمد علی مقدم پیش از این سمت مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را بر عهده داشت