طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی موسوی عضو هیات علمی،سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

  گیل وب دا / طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی موسوی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.


گفتنی است؛ پیش از این ، دکتر فیروز سرودی عهده دار این مسوولیت بود.