طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر علی رحمانی سرپرست بیمارستان شهید نورانی تالش شد.

 به گزارش گیل وب دا/ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر علی رحمانی – متخصص داخلی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید نورانی تالش منصوب شد.
گفتنی است: پیش از این، دکتر اصغر کرمی عهده دار این مسوولیت بود.