معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: شاخص جان باختگان کرونایی در گیلان نسبت به جمعیت، از میانگین کشوری پایین تر است.

گیل وب دا /  دکتر علی رضا رییسی  – معاون بهداشت وزارت بهداشت و  سخنگوی ستاد ملی  مدیریت کرونا در کشور با بیان اینکه گیلان جز اولین استان هایی بود که درگیر بیماری کرونا شد، گفت:  بر اساس ارزیابی هایی انجام شده در خصوص نسبت فوت به جمعیت  در کشور، استان گیلان جز استان هایی است که کمترین فوت را داشته است .  علی رغم اینکه اوایل شیوع کرونا تعداد فوت ها زیاد بود، اما در مجموع در کشور، نسبت فوت به جمعیت، جز کمترین ها است.
وی ادامه داد: طبق شاخص های بین المللی ،  نسبت فوتی ها به بستری شدگان ( نسبت به متوسط کشوری) پایین تر است که این امر، نشاندهنده کیفیت مراقبت ها و مدیریت خوب در این استان است. از سوی دیگر،  بعد از پیک اوایل اسفند و ماه های بعد، کنترل بیماری بسیار خوب بود، تا اینکه در اواخر، دوباره خیز بعدی ایجاد شد .
دکتر رییسی با بیان اینکه حدود دو هفته اخیر چهار استان اردبیل، گیلان ، مازندران و گلستان جز استان های با وضعیت قرمز بودند، یاد آور شد:   خوشبختانه بعداز اردبیل، استان گیلان هم روند نزولی را طی کرد و از وضعیت قرمز خارج شد. در حال حاضر با مدیریت خوبی که انجام می گیرد شهرستان های فومن، شفت، صومعه سرا، املش، رضوانشهر و سیاهکل نیز از وضعیت قرمز و نارنجی خارج شدند و به وضعیت زرد رسیدند.
سخنگوی ستاد ملی  مدیریت کرونا در کشور در خاتمه، اظهار داشت:  ده شهرستان دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند که این امر، نشاندهنده  رعایت موازین بهداشتی در این شهرستانهاست.