معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با شناسایی به موقع و زود هنگام مبتلایان به بیماری کووید- ۱۹، می توان از گسترش بیماری در جامعه جلوگیری کرد.

گیل وب دا / دکتر آبتین حیدرزاده – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با توجه به افزایش بیماری کرونا در کشور و استان گیلان ، لازم است مردم رعایت دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند.
دکتر حیدرزاده  دراین خصوص ،شناسایی به موقع و زود هنگام افراد مبتلا به بیماری کرونا را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: ضرورت ایجاد می کند برای پیشگیری و کنترل بیماری، افراد مبتلا و در معرض تماس را سریع شناسایی کرده و ایزولاسیون صورت گیرد تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.
وی اظهار داشت: با شناسایی به موقع و زود هنگام مبتلایان به بیماری کووید- ۱۹ می توان از گسترش بیماری در جامعه جلوگیری کرد.
دکتر حیدر زاده گفت: شناسایی و ردیابی افراد مثبت و بررسی اطرافیان در معرض تماس، افزایش نمونه گیری و رعایت پروتکل های درمانی ۳ الویت، برای کنترل و مهار بیماری کرونا است.
معاون بهداشتی دانشگاه افزود: با توجه به روند صعودی موارد کووید- ۱۹ در استان، استراتژی شناسایی حداکثری موارد بیماری، می تواند به کنترل این  اپیدمی کمک کند