طی مراسمی از زحمات پرستاران منتخب مراکز آموزشی و درمانی رازی و پورسینا و بیمارستان های خصوصی آریا و قایم (عج) رشت بعنوان نمایندگان مدافعان سلامت استان گیلان با اهدای لوح سپاس ، تجلیل شد.

گیل وب دا / طی  مراسمی که با حضوردکتر انوش دهنادی مقدم _ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، مدیر امور پرستاری دانشگاه، فرماندار، شهردار شهرستان رشت،  معاون دادگستری و جمعی از مسوولان مرکز آموزشی درمانی رازی در سالن اجتماعات این مرکز آموزشی ، درمانی برگزار شد ، از زحمات پرستاران منتخب مراکز آموزشی و درمانی رازی و پورسینا و بیمارستان های خصوصی آریا و قایم (عج) رشت بعنوان نمایندگان مدافعان سلامت استان گیلان با اهدای لوح سپاس ، تجلیل شد.