معاونت تحقیقات و فناری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی فراخوانی از پژوهشگران دانشگاه در سه حوزه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران غیر هیأت علمی جهت شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ دعوت بعمل می آورد.

گیل وب دا /  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بمناسبت هفته پژوهش(۲۹-۲۳ آذرماه)  سال ۱۳۹۹،  طی فراخوانی، به منظور شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر  دانشگاه در سه حوزه؛ اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران غیر هیأت علمی، از پژوهشگران علاقمند جهت تکمیل و ارسال فرم اطلاعات پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دعوت بعمل می آورد.

لازم به ذکر است: افراد متقاضی می توانند مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۵ آذر ماه جاری به مراجع ذیربط مندرج در آیین نامه اجرایی تحویل دهند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.