طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان محمد علی مقدم به عنوان سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه منصوب شد.

گیل وب دا / با ابلاغ دکتر ارسلان سالاری  – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان محمد علی مقدم، به عنوان سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.