معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نحوه تردد خودروهای کارکنان دانشگاه را در مسیرهای بین شهری مناطق قرمز را اعلام کرد.

( وب دا) ؛ دکتر عباس صدیقی نژاد- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص منع تردد بین شهری جهت پلاک های خودروهای افراد شاغل در حوزه های مختلف دانشگاه در مناطق قرمز ، اظهار داشت : بر اساس وضعیت مخاطره شیوع بیماری کرونا ( قرمز- نارنجی- زرد ) در شهرستان های گیلان و با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم تردد خودروها در مناطق بین شهری (مناطق قرمز)، تمهیداتی جهت تردد بین شهری برای پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر گرفته شده است.

 وی ادامه داد : در این خصوص کارکنان  مذکور ، باید شماره پلاک خودروی خود  را به عالی ترین مقام حوزه مربوطه اعلام نمایند تا با هماهنگی های لازم از طریق فرمانداری شهرستان محل خدمت، در اسرع وقت به پلیس راهور اعلام شود تا بدینوسیله از شمول جریمه خارج شوند.