نخستین همایش خیرین سلامت شرق گیلان با هدف توسعه مشارکت مالی خیرین سلامت و شناسایی خیرین در حوزه سلامت برگزار شد.

گیل وب دا / دکتر محمد هاتف- رئیس بیمارستان پیروز شهرستان لاهیجان با اشاره به توسعه مشارکت خیرین سلامت  گفت: یکی از راهکارهای مهم در جهت رفع عقب ماندگی های زیر ساخت های درمانی، توسـعه مشـارکت مالـی خیریـن در تأمیـن مالـی نظـام سلامت  اسـت.

وی افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، خیرین سلامت شهرستان لاهیجان ۳  میلیارد تومان به این بیمارستان کمک کرده اند.

دکتر هاتف هدف از برگزاری این همایش را شناسایی خیرین در حوزه سلامت و کمک های مالی و تجهیزاتی به بیمارستان دولتی عنوان کرد و ادامه داد: قرار است جهت شناسایی و قدردانی از خیرین سلامت، سالیانه در دو یا سه نوبت، همایش خیرین سلامت برگزار شود.

وی در ادامه به تشریح نیازهای بیمارستان پیروز لاهیجان به عنوان بیمارستان قطب شرق گیلان پرداخت.

دکتر جواد تمیزکار -رییس شورای شهر و جعفر نژاد- رییس مجمع خیرین سلامت لاهیجان ضمن تقدیر از خدمات بی شائبه کادر درمان اظهار داشتند: خیرین گرامی هر چه در این راه انفاق کنند ارزشمند می باشد. با توجه به اینکه بیشترین مراجعات مردمی معمولا به بیمارستان های دولتی بوده، بنابراین لزوم خدمت رسانی بهتر و مفیدتر به مردم منوط به تجهیز کامل بیمارستان می باشد.

دکتر خوشحال- معاون سیاسی امنیتی فرمانداری لاهیجان نیز بعنوان سخنران پایانی این مراسم ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های کادر درمان، افزود: باید آنچه را که شایسته لاهیجان و مردم این شهرستان است، به بهترین نحو انجام داد و در این راستا قدردان خیرین گرامی که با نیت الهی سخاوتمندی خود را نشان میدهند خواهیم بود.

در پایان این مراسم از تعدادی از خیرین سلامت با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.