نشست دکتر قاسم جان بابایی_ معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از معاونین درمان سایر استانها در خصوص بررسی و اصلاح تعرفه خدمات درمانی برگزار شد.

گیل وب دا / دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ نشست مشترک  دکتر قاسم جان بابایی _معاون درمان وزارت بهداشت درمان  آموزش پزشکی با کارگروه بررسی تعرفه خدمات سلامت متشکل از مدیر کل دفتر ارزیابی فناوریهای سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت_دکتر مهدی یوسفی، دکتر انوش دهنادی مقدم _معاون درمان استان گیلان، ،و معاونین درمان استانهای گلستان،اصفهان ،شیراز،همدان و بندر عباس برگزار شد.

 گفتنی است در پایان این نشست دکتر انوش دهنادی مقدم_معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص پیگیری تامین دستگاه های اکسیژن ساز دوم و سوم مرکز آموزشی درمانی رازی موافقت وزارت متبوع را اخذ نمود.