به همت مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلان، وبینار تخصصی مدیریت ریسک فاکتورهای قلبی بعد از سکته قلبی، برگزار می شود.

 وبینار تخصصی”مدیریت ریسک فاکتورهای قلبی بعد از سکته قلبی” توسط مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق دانشگاه، ۹ مهر سال جاری از ساعت ۱۱ الی ۱۳ برگزار می شود . این وبینار علمی دارای امتیاز بازآموزی است.

لینک شرکت در این کنفرانس مجازی  ebc.gums.ac.ir/cme  است.