اعضای پیوندی جوان ۱۹ ساله رودباری به سه بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

گیل وب دا / اعضای پیوندی داریوش سیرتی، جوان ۱۹ ساله رودباری، اهل و ساکن روستای نوده عمارلو رودبار به سه بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

داریوش سیرتی که دوران خدمت سربازی خود را طی می کرد، جمعه شب ۲۴بهمن ماه، بر اثر سانحه تصادف موتور سیکلت با خودروی سواری، دچار مرگ مغزی شد.

پس از مراحل تایید مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص با رضایت خانواده ایثارگرش، صبح امروز ، کبد وی در مرکز فراهم آوری مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت برداشت و به بیمار نیازمند پیوند زده شد.

دو کلیه این نام آور، جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز منتقل شد.

داریوش سیرتی، هیجدهمین اهداکننده از استان گیلان در سال جاری است.